【 i Dance x 亞洲太平洋國際小姐2019 】

【 i Dance x 亞洲太平洋國際小姐2019 】

【 i Dance x 亞洲太平洋國際小姐 】
2019 亞洲太平洋國際小姐(香港區) 總決賽即將喺今個星期五舉行,i Dance 今年繼續擔任大會舞蹈總監為候選佳麗排舞。
決賽在即,大家都唔敢鬆懈,繼續密鑼緊鼓,加緊練習!希望決賽當日以最佳狀態示人。i Dance 特別製作排練花絮短片,記錄低佳麗們嘅美麗蛻變!原來今年大部分佳麗都冇舞蹈底子,但見佢地跳得有板有眼,相信係落咗唔少苦功!
謝謝 iDance HK

【 i Dance x 亞洲太平洋國際小姐 】2019 亞洲太平洋國際小姐(香港區) 總決賽即將喺今個星期五舉行,i Dance 今年繼續擔任大會舞蹈總監為候選佳麗排舞。決賽在即,大家都唔敢鬆懈,繼續密鑼緊鼓,加緊練習!希望決賽當日以最佳狀態示人。i Dance 特別製作排練花絮短片,記錄低佳麗們嘅美麗蛻變!原來今年大部分佳麗都冇舞蹈底子,但見佢地跳得有板有眼,相信係落咗唔少苦功!謝謝 iDance HK

Posted by 亞洲太平洋國際小姐 on Monday, August 19, 2019